Co chceme

Vytvořit alternativní prostor bez cenzury a politické korektnosti, kde se budou prezentovat názory ze všech částí politického spektra. Je zde místo pro vyjádření obětí rasismu a xenofobie, stejně tak i pro vyjádření těch, kteří byli z údajného rasismu a xenofobie obviněni. Nebojíme se věci nazývat věci pravými jmény. Citovat vulgarismy, pokud byly vyřčeny. Informovat o událostech, které se nezveřejňují pro jejich politickou citlivost. Hodláme si zažertovat na úkor politiků, kteří si to pro svou hloupost zaslouží.

Co naopak nechceme je jakýmkoli způsobem narušovat demokratický vývoj v České republice, i jinde ve světě. Nechceme vzbuzovat xenofobní a rasistické nálady. Nechceme tolerovat nenávistné projevy.

Jedním z ukazatelů, které by měly signalizovat pravdivost informace je množství citovaných zdrojů. To však neznamená, že se jedná o ukazatel spolehlivý. Zdroje které se zdály být ještě nedávno etalonem spolehlivosti, podléhají různým vlivům a jeden druhého citují bez rozmyslu. Proto při čtení jakékoli (nejen naší) informace přemýšlejte:

  • Kdo informaci prezentuje
  • Jakou může mít motivaci prezentovat informaci právě takto
  • Proč nutně potřebuje podložit informaci komentářem
  • Kdo je komentátor a jakou část politického a názorového spektra obhajuje
  • Co nebylo vyřčeno

Všimněte si kdo požívá různé nálepkování (nebo tzv. mediální zkratku). Ten, který někoho označí za xenofoba, nacistu, rasistu a podobně, jen může zneužívat těchto výrazů pro svou vlastní argumentační nemohoucnost. Ať už pro to, že nemá pravdu, nebo proto, že ji nedokáže prezentovat.

Nebojme se ukázat prstem na ty, kteří škodí lidem ať už z hlouposti, nebo pro vlastní prospěch!