Stránka je v úpravě

Význam výchovy a vzdělávání

Znaky výchovy a vzdělávání

 • Výchova je záměrná a vědomá – promyšlené vytýčení výchovného cíle směřujícího k sociálnímu začlenění jedince
 • Výchova je cílevědomá – odborné vedení a směřování výchovy je zárukou úspěšnosti výchovného vedení. Takové vedení směřuje k cíli – tím je úspěšné začlenění jedince do společnosti.
 • Výchova je komplexní – poskytuje vzdělání ve všech oblastech lidského rozvoje – Kalokagathia (řecky: ze spojení dvou adjektiv – krásný a dobrý), také kalos kai agathos, je pojem, který vyjadřuje antické řecké přesvědčení, že krásné a dobré, krása a ctnost patří k sobě a mají mnoho společného.
 • Výchova je typická lidská činnost – člověk je schopen se zamýšlet nejen nad výchovou jiných, ale i nad výchovou sebe sama.
 • Výchova je dlouhodobý proces – člověk je vychováván po celý život. Vyvrcholením výchovy je sebevýchova. Úkolem vychovatele a učitele je usilovat o dosažení cíle, přesto že se zdá vzdálený a nedosažitelný!
 • Výchova je společensky podmíněna – smyslem výchovy a vzdělávání je začlenění jedince do společnosti, to znamená že usiluje o usnadnění a zjednodušení vstupu do společnosti. To má v důsledku ekonomicky-společenský význam. Socializovaný jedinec je spokojený, uspokojuje své potřeby a začleňuje se do ekonomické reality.

Úloha výchovy a vzdělávání

Dva pohledy na výchovu a vzdělávání:

Pedagogický optimismus – důraz ve víru na všemocnost výchovy.

Pedagogický pesimismus (Schopenhauer) – člověk se rodí jako „dobrý a zlý“. Chytrý, nebo hloupý a nic na světě ho nezmění.

Pedagogický realismus – lidské vlohy lze příznivých podmínek rozvíjet.

Zrání jedince – dnes víme, že značnou roli v životě člověka představuje proces zrání. Dochází při něm k rozvoji těch možností, které jsou vrozené (vloh). Zrání probíhá ve vzájemné souvislosti s prostředím. Prostředí může vlohy rozvinout, ale také utlumit.

Vzájemné působení prostředí a jedince probíhá především:

 • v rodině
 • mezi dětmi stejného věku
 • mezi dětmi stejných zájmů
 • ve škole
 • v sociální prostředí, které dítě obklopuje – ulice, dvorek, vesnice, maloměsto

Pokud nedochází k tomuto zrání (a to je možné i když nepřirozené), jedinec strádá fyzicky, intelektuálně i sociálně.