Metodické, informační a odborné portály

Česká škola

cskolaInternetový portál Česká škola je zaměřen na základní a střední školství, jejími čtenáři jsou především učitelé, školský management a veřejnost, která se o dění v této oblasti aktivně zajímá. Česká škola je od spuštění v roce 2001 spojena s partnerským portálem Učitelské listy. Česká škola se kromě zpravodajství z resortu zaměřuje na využití ICT ve výuce, zatímco Učitelské listy se zaměřuje na odbornou pedagogickou tématiku.


Pedagogické info

Blog pro pedagogy, vyučující především informatiku.


 

Dějepis.com

dejepisSmyslem těchto stránek je zpřístupnit informace o naší i světové historii v přibližném rozsahu učiva středních škol tzv. „počítačové generaci“ – tj. převážně studentům a mladým lidem, ale i všem ostatním, kteří mají zájem o historii či jen hledají jednu konkrétní informaci týkající se historie.


Český jazyk

Aneb studentský underground. Naleznete zde spoustu materiálů a textů z oblasti českého jazyka, které by vám měly (alespoň doufáme) značně usnadnit těžký studijní život… Máte-li k dispozici nějaké vlastnoručně vypracované studijní materiály týkající se českého jazyka, můžete se o ně podělit s ostatními. Přidání vlastní práce je velmi jednoduché a rychlé.


e-matematika

Stránky e-matematika.cz je projekt Petra Husara a jeho matematického týmu. První web této skupiny www.zkousky-nanecisto.cz vznikl kolem projektu, který od roku 1990 připravuje žáky a studenty všech typů škol na přijímací zkoušky. Stránky e-matematika.cz se vydávají jiným směrem. Ambicí do blízké i vzdálené budoucnosti je vytvořit moderní a profesionální web, věnující se matematice ze všech možných stránek a ze všech možných úhlů pohledu.


e-fyzika

Stránky e-fyzika.cz se chtějí orientovat na dobrodružný svět fyziky. Fyziky makrosvěta, mikrosvěta, fyziky každodenních skutečností i fyziky neuvěřitelných představ a hypotéz.


Zkoušky nanečisto – testy

Obsáhlá databáze testů, které jdou vyplnit online, nebo také stáhnout. Bible, Dějepis, Doplňování textu, Český jazyk, Ekonomie, Filozofie, Matematika, Pelmel, Právo, Psychologie, Rozřazovací testy a Zeměpis.


 Angličtina v testech

Možnost online a zdarma si otestovat vaše znalosti Angličtiny. Ale online testováním to zdaleka nekončí!
Zábavné anglické testy jsou jedinečnou formou jak si nejen svoje znalosti angličtiny vyzkoušet, ale také důkladně a nenásilně rozšiřovat. V klidu online z pohodlí domova.


 

Help For English 

Vše, co student angličtiny pro svůj život potřebuje: výukové materiály, testy, cvičení, rady apod. Vše zcela bezplatně. Příspěvky jsou tvořeny zkušenými učiteli a lektory angličtiny. Věříme, že zde najdete inspiraci a hlavně pomoc ve studiu tohoto jazyka. Angličtina s námi bude snadná.


 

Přípravy – e stránky

INTERNETOVÁ ŠKOLIČKA je pro všechny děti, které si chtějí hravou formou zopakovat učivo prvního stupně ZŠ. Učitelé mohou využívat některé příspěvky na interaktivní tabuli.
Aby Vám stránky správně fungovaly, musíte mít povoleny JavaScripty a nainstalovaný webový prohlížeč Microsoft Internet Explorer, rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelu, nastavení písma – střední.


 Luštěnky – pro žáky I. stupně

Najdete zde různá interaktivní cvičení pro zpestření domácí přípravy žáků 1. stupně ZŠ. Cvičení jsou rozdělena po ročnících i předmětech, obsahují také kontrolu. Nechť jsou Luštěnky pro školáčky příjemným a užitečným pomocníkem při domácím procvičování. Marcela Ryšavá – učitelka na základní škole v Orlové.


 Školákov

Internetová škola pro I. stupeň. Interaktivní zábavné testy. Didaktické kvízy a vše co je potřeba pro zpestření výuky žáků I. stupně.
skolakov.eu


 Pomoc učitelům

Obsáhlá databáze námětů, nápadů a materiálů ke stažení. Vše pro I. a II. stupeň ZŠ. Sdílení materiálů.


 i. creative.cz

Omalovánky, výukové materiály, inspirace. Vše směřované především na výtvarnou výchovu.


Brumlík – estránky 

Cvičení, připravená paní učitelkou Ivanou Myšákovou, slečnou učitelkou Terezou Bílkovou a paní učitelkou Gabrielou Mikulkovou, mají sloužit nejen dětem ze ZŠ Jehnědí, ale také všem malým kamarádům, kteří si na internetu chtějí procvičovat své znalosti nebo se chtějí něco nového  naučit. Všechny digitální učební materiály mohou také využívat  kolegové z jiných škol pro zpestření výuky ve svých hodinách.


Testy – nanic

Na těchto stránkách najdete spoustu testů (respektive kvízů) ze všech možných zákoutí lidského vědění. Můžete je použít k trénování znalostí na zkoušky ve škole, nebo jen tak pro ověření si znalostí a pro zábavu. Testy jsou řazeny do kategorií a podkategorií, takže je velmi snadné najít si vyhovující test. Také je možné použít vyhledávání.


 Testpark

Cílem vědomostních testů a her na webu Testpark.cz je obohacení návštěvníků o cenné znalosti. V současném školství je potřeba vstřebat velké množství informací a věřím, že je možné se to všecko naučit příjemněji než prostým biflováním.


Sborovna

Virtuální knihovna – přispívají sami učitelé. Sborovna obsahuje kolem 20 000 materiálů pro všechny typy škol. Využití této databáze je zpoplatněno – pro celý učitelský sbor jedné školy je cena 999,- Kč ročně.


 

RVP.CZ metodický portál

Metodický portál RVP.CZ vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech.


 

 

Učitelské listy

.

.