KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTImaturita
MATURITNÍ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY MATEMATIKA+

KRITÉRIA HODNOCENÍ – PŘÍLOHY

Český jazyk a literatura – JAROmaturita

Český jazyk a literatura – PODZIM

MATEMATIKA – JARO

maturita

MATEMATIKA – PODZIM

ANGLICKÝ JAZYK – JAROmaturita

ANGLICKÝ JAZYK – PODZIM